Kurzy pro firmy

Co vyučujeme

 • anglický jazyk- rodilí mluvčí (USA)
 • španělský jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • ruský jazyk
 • český jazyk pro cizince

Co nabízíme

 • vždy individuální a vstřícný přístup ke každému klientovi
 • učíme své studenty především mluvit a rozumět v daném jazyce
 • vytváříme přátelské a srdečné prostředí motivující studenty k aktivitě a radosti z učení
 • doplňkové programy
 • besedy
 • tématické večery
 • monitorujeme a doporučujeme akce pořádané specializovanými JŠ
 • spolupracujeme se státními zastupitelstvími různých zemí
 • organizujeme fakultativní zájezdy do zahraničí (také s pobytem v rodinách)
 • navrhujeme svým studentům další studijní plány a perspektivy
 • český jazyk pro cizince

Pro koho pořádáme kurzy

 • pro veřejnost
 • pro instituce a organizace
 • skupinové či individuální kurzy
 • různé úrovně pokročilosti
 • různé intenzity
 • zaměřené na systematické zopakování, procvičení a upevnění gramatiky
 • klasické s konverzační částí
 • konverzační
 • přípravné na jazykové zkoušky
 • v průběhu celého dne (od 7 do 21 hod.)

Jak organizujeme výuku

 • vytváříme osnovy a stanovujeme cíl výuky, ale dokážeme je efektivně měnit
 • výklad a procvičení gramatiky doplňujeme konverzací už v kurzech pro začátečníky
 • učíme studenty využívat stávající znalosti jazyka
 • při výuce angličtiny vyučují čeští učitelé společně s rodilými mluvčími
 • využíváme specializace lektorů tak, že se při výuce střídají
 • svoji práci obohacujeme moderními metodami a metodickými novinkami
 • sledujeme učební vývoj studentů během výuky

Kdo učí

 • Vysokoškolsky vzdělaní lektoři s několikaletou praxí ve výuce cizích jazyků
 • profesionálové se znalostí metodiky výuky
 • rodilí mluvčí
 • učitelé disponující: značným pedagogickým talentem, schopností motivovat k vyšším výkonům, pozitivním přístupem k životu

Z čeho učíme

 • využíváme nabídky učebnic renomovaných nakladatelství
 • vytváříme si své studijní doplňkové materiály
 • tvoříme vlastní pracovní listy pro domácí studium
 • z knih a časopisů
 • používáme audio a video záznamy

Co můžeme nabídnout vaší firmě

 • vypracovali jsme sérii kurzů, které se přizpůsobují požadavkům podniků a institucí
 • flexibilní časový plán
 • výběr místa výuky (v místě firmy nebo v prostorách naší školy)
 • provedení jazykového auditu v ceně kurzovného
 • po dohodě připravíme speciální program studia podle Vašich potřeb
 • zahájení kurzů kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku (týká se rovněž intenzivních jazykových kurzů i v době letních dovolených)
 • na Vaši žádost zajistíme učebnice a další výukový materiál

Jaký je postup přípravy výuky pro firmu

 • po projevení Vašeho zájmu o jazykový kurz provedeme jazykový audit, podle jehož výsledků zařadíme Vaše zaměstnance do kurzů vhodné úrovně
 • doporučíme ideální dobu studia a materiály potřebné k realizaci tohoto programu
 • sestavíme metodu sledování studijních pokroků Vašich zaměstnanců a jejich vyhodnocování
 • dle našich dlouhodobých zkušeností Vám doporučujeme maximálně osm studentů v jednom kurzu
 • domluvíme se na nejvhodnějším místě výuky
 • nabídneme prokázané výhody výuky přímo v prostorách Vaší firmy
  • zaměstnanci se nacházejí v dobře známém prostředí
  • neunaví se cestováním na místo výuky
  • úspora času vyhrazeného výuce

Co zahrnuje kurzovné

 • cena vždy zahrnuje:
  • kurzovné za výuku (cena 1 hodiny výuky x počet výukových hodin)
  • administrativní položky (zaregistrování, poštovné apod.)
  • úvodní pohovor a rozřazovací test úrovně znalostí jazyka (jazykový audit)
  • studijní a pracovní materiály vytvářené školou
  • přehled o probrané látce a docházce studenta (předložíme na požádání)
  • průběžné testování studentů
  • 21 % daň z přidané hodnoty
 • cena nezahrnuje:
  • cestovné v případě dojíždění lektora mimo dosah MHD nebo mimo hranice města (případné cestovné stanovujeme dohodou)
  • studijní a pracovní materiály nevytvářené školou
  • kurzovné se platí dle dohody (většinou formou faktury) před zahájením výuky