Speciální kurzy pro lékaře

  • Potřebujete se dorozumět cizím jazykem ve vašem medicinském oboru?
  • Cílem našich kurzů je vás jazykově vybavit, abyste byli schopni skvěle rozumět a reagovat.
  • Kurz je v první řadě zaměřen na osvojování specifické slovní zásoby a frazeologie.

Speciální kurzy pro techniky

  • Jste výborný ve svém oboru a jediné, co Vám brání být lepší je cizí jazyk?
  • Rádi byste expandovali se svou firmou do zahraničí, ale nedomluvíte se?
  • Nepotřebujete zbytečné gramatické poučky, ale rychle reagovat na požadavky cizinců?


My Vás to naučíme!