Kurzy pro dětiKurzy pro dospěléKurzy pro firmy

 

5 hlavních pilířů
naší výuky jazyků

 

Mluvení
Tvrzení, že ticho vydá za tisíc slov je možná pravdivé, přesto je mluvení to hlavní, podle čeho
Čtěte více

je posuzována vaše znalost cizího jazyka a často dokáže zcela zastínit skutečnost, jak báječně v daném jazyce rozumíte. Proto se především soustředíme na mluvený projev a věnujeme se mu v každé lekci nejdéle.

Poslech
Poslech tvoří nedílnou součást studia angličtiny, němčiny, španělštiny a dalších cizích jazyků.
Čtěte více

Výuku se snažíme sestavit tak, aby co nejvíce připomínala prostředí, ve kterém se student ocitne, když přijede do zahraničí. Naši rodilí mluvčí cizích jazyků vás na takové situace bez problémů připraví.

Čtení
Prací s textem, čtením zjednodušené literatury a dalšího psaného textu student nabývá
Čtěte více

nejrychleji slovní zásobu. Zvládnutí poměrného objemu aktivní slovní zásoby je klíčové pro zvládnutí kteréhokoli cizího jazyka. Porozumění textu dodá každému pocit sebevědomí a odvahu dalšího projevu.

Psaní
Email je dnes nejčastější dorozumívací prostředek pro zvládnutí rychlé (méně osobní)
Čtěte více

komunikace. Používají ho firmy k mezinárodní korespondenci, jednotlivci pro zaslání žádosti o práci a životopisu, či pouhé rezervaci hotelu či stolu v restauraci. Psaní je nedílnou součástí studia cizích jazyků a i vy byste ho jistě neradi vynechali.

Gramatika
Je věda, která nám předkládá soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí každý jazyk
Čtěte více

ať už ten náš nebo cizí. Hlavní důvod, proč se studenti bojí gramatiky cizího jazyka je fakt, že je jiná, než ta naše. Je však velmi často jednodušší, než ta naše. My vám ukážeme, že z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy, natož z gramatiky.

 

 

 

Metoda naší výuky spočívá na několika principech:

 

Osobní přístup ke každému klientovi

Již od prvního okamžiku, kdy navážete kontakt s administrativním týmem Jazykové školy JILL, je zřejmé, že jste zvolili jazykovou školu, které záleží na studentech a na jejich úspěšné přípravě při výuce cizích jazyků. Vždy jsme ochotni se s Vámi osobně sejít a připravit pro Vás ideální podmínky pro studium. O tom svědčí i pružná pracovní doba celého týmu, který se rád přizpůsobí Vašim časovým možnostem vedoucích k osobní schůzce. Rodiče dětí si často stěžují na nedostatečnou komunikaci jazykových škol a zřídka dostávají zpětnou vazbu od lektorů, kteří vyučují jejich děti. Pro nás je komunikace velmi důležitá, a proto jsme zřídili elektronickou třídní knihu, kde rodiče mohou sledovat docházku svých dětí a také podrobný záznam z výuky. Elektronická třídní kniha slouží velmi dobře i pro všechny studenty, kteří se na kurz nemohou dostavit, neboť po každé výuce je jim automaticky odeslán na jejich e-mailovou adresu záznam lektora o výuce a mohou si tak jednoduše zameškanou látku doplnit a volně navázat na další. Přítomní studenti si tímto způsobem probranou látku připomenou a mohou se lépe připravit na další lekci. Pokud zvažujete studium cizích jazyků, věřte, že právě od nás dostanete veškerou podporu a vždy se s námi domluvíte na Vašich konkrétních požadavcích.

Dokonalá spolupráce lektora se studenty

V tomto ohledu se vždy snažíme, aby se u nás studenti cítili pohodlně, výuku si užívali a chuť do dalšího studia si udrželi až k vytyčenému cíli nebo alespoň co nejdéle. Lektoři připravují hodiny s ohledem na požadavky studentů a vždy dbají na to, aby bylo plně uplatněno pět pilířů naší výuky (mluvení, poslech, psaní, čtení a gramatika). Vždy však při společné výuce s důrazem na mluvení. Každá lekce je lektorem přesně a promyšleně naplánována. Na začátku hodiny lektor připomene studentům, co se naučili minulou hodinu a vhodně zvolenou formou naváže na nové atraktivní téma. Výuka je metodologicky sestavena tak, aby si student nejvíce znalostí odnesl přímo z lekce, ale také nabízíme studentům možnost domácí přípravy. V případě kurzů pro děti je domácí příprava velmi důležitá a proto na ní (na rozdíl od dospělých studentů) lpíme. Pomáhá nám vyplnit časovou proluku mezi jednotlivými lekcemi a udržet nabyté znalosti v pohotovosti. Nejčastěji a nejúčinněji však motivujeme studenty domácí přípravou, kterou jsme nazvali „15 minut denně“. Je sestavena ze slovní zásoby, frází, krátkých textů, písemných projevů, písní, video záznamů na základě předešlé výuky či využívání CD ROMů a doporučených internetových odkazů. Student se tak může věnovat domácí přípravě každý den a v takovém časovém rozložení, které ho neodrazuje a nevyčerpává natolik, aby měl pocit, že výuka jazyků je komplikovaná. Naopak, tímto způsobem student věnuje domácí přípravě naprosto dostačující čas a dochází k poznání, že učení není mučení, ale může být zábavné a hlavně účinné.

Kombinace českého lektora a rodilého mluvčího

Naprostá většina našich skupinových kurzů anglického jazyka tkví ve společné výuce českého lektora a rodilého mluvčího. Ačkoliv by bylo pro naši jazykovou školu z personálního a organizačního hlediska jednodušší vyučovat pouze jedním lektorem, rádi při 90 minutové výuce trváme na spolupráci dvou lektorů. Tímto způsobem studenti vždy 45 minut pracují s českým lektorem a 45 minut s rodilým mluvčím. Lektoři výuku společně připravují a tvoří plány hodin. Český lektor se tak ve své výuce může lépe věnovat práci s textem, nové gramatice a slovní zásobě, která by pro určitou úroveň kurzu (začátečníci, mírně pokročilí) byla v cizím jazyce obtížně srozumitelná a proto si potřebujeme čas od času vypomoci češtinou. Na druhou stranu rodilý mluvčí vždy uvede v praxi to, co český lektor studenty naučil. Rodilý mluvčí daného jazyka vede své lekce s důrazem na mluvení, poslech a spolu s českým lektorem se dělí o písemný projev. Tato kombinace lektorů se nám osvědčuje již 10 let v praxi a potvrzuje se, že studenti nemají problém promluvit cizím jazykem v zahraničí, na dovolené, jsou spontánní a rozhodně netrpí tolik známým blokem v mluvení jako tomu bylo u nás Čechů v minulosti. Kombinaci lektorů rozhodně doporučujeme pro většinu skupinových kurzů až na výjimky jako jsou např. konverzace s rodilým mluvčím, či úplní začátečníci, kde je vhodnější vést výuku pouze jedním lektorem.

100% úspěšnost u mezinárodních zkoušek z cizích jazyků

Již několik let po sobě držíme opravdu 100% úspěšnost u všech zkoušek z cizích jazyků. Vypracovali jsme účinnou metodu, kterou všechny naše studenty již od počátku studia ke zkouškám směřujeme tak, aby při jejich složení neměli potíže. V angličtině se specializujeme především na zkoušky Cambridge ESOL jako jsou KET, PET,FCE,CAE, CPE, BEC ale připravujeme úspěšně studenty i ke Státní maturitě, zkouškám TOEIC a TOEFL, Státní jazykové zkoušce a dalším. Studium cizích jazyků u nás je vedeno tak, aby i děti byly schopné již od mateřské školky skládat úspěšně mezinárodní zkoušky např. Starters, Movers, Flyers nebo později KET for Schools, PET for Schools a FCE for Schools. Obdobně jako u angličtiny je tomu i u španělštiny, kde připravujeme studenty ke zkouškám DELE až do úrovně C2 a u francouzštiny, kde naši studenti skládají úspěšně certifikáty DELF a DALF. Dále připravujeme také na mezinárodní zkoušky z němčiny, ruštiny a češtiny pro cizince.

Dokonale přizpůsobené prostory pro výuku cizích jazyků

Studium cizích jazyků musí být atraktivní, energické a zábavné. Proto jsme vytvořili prostory jazykových učeben tak, abychom se v nich mohli soustředit, volně se pohybovat, ale i relaxovat. Všechny třídy jsou rozděleny na tři zóny (relaxační zóna, prostor pro volný pohyb, a stůl se židlemi), které během výuky měníme. Díky tomuto systému se studenti dokáží plně soustředit a nenudí se. Obzvlášť tento způsob rozložení prostoru oceňují děti, kterým během 45 minut výuky dokážeme díky speciálním třídám připravit až 9 aktivit na jedno téma.

Proč u nás studovat?

 

  • Tradice působení na trhu již 15 let
  • 100% úspěšnost u všech státních a mezinárodních zkoušek z cizích jazyků
  • Osobní přístup ke každému klientovi bez výjimek
  • Jednoduchá dostupnost (vždy nás najdete v centru města), kde jednoduše zaparkujete a budete se cítit pohodlně v útulném prostředí, které pro Vás neustále vylepšujeme
  • Výhody, které můžete čerpat v našem JILL CLUBU