Angličtina B1 PET for schools A

Start Date:
Sep 13, 2021
Finish date:
May 23, 2022
Code:
BA PETs A
Hits:
6994
Price:
8150.00 Kč
Location:
Beroun
Level:
(1. – 2.ročník SŠ)
Capacity:
Min 6 students, Max 12 students.

Description

Termín ve šk.roce 2021/2022: Pondělí 14:00—15:35

 

Lektor: český lektor a rodilý mluvčí

 

Výukových týdnů: 33

Výukových hodin: 2

 

Dokončené učebnice: Prepare 4 do Unit 16

Od září 2021: 14 dní opakování, poté nová učebnice 

 

Zvládnutá slovní zásoba a gramatika:

Unit 1: Personal profile – describing people, Present simple and continuous, Verbs know, want

Unit 2: In fashion -  fashion and music, Past simple, adverbs, e.g. quickly, fast

Unit 3: My way of life – Life events, Comparatives and superlatives - not as…as

Unit 4: Champions – sports, Past continuous, word with different meanings e.g. coach, point

Unit 5: Take a good look – People and action verbs, Past simple and continuous, myself, yourself, each other

Unit 6: Modern life – City life, Eco heroes, some / any, much / many, a lot of, a few / a little, Compounds: noun + noun

Unit 7: Getting on – be, do, have and make, Troublespot, have to, must and should + phrasal verbs: friendships

Unit 8: Going away – travel, Future: going to and present continuous, phrasal verbs: travel

Unit 9: Shop till you drop – Money and shopping, Present Perfect, been and gone

Unit 10: Taste it! – Food and drink adjectives, Present perfect and past simple, look, taste, smell

Unit 11 : A healthy future – Health and illness, will and going to

Unit 12: Incredible wildlife – Animals, modals of probability, e.g. could, might

Unit 13: Moods and feelings – Adjectives, just, already and yet

Unit 14: Watch it, read it – TV, films and literature, relative clauses

Unit 15: Digital life – Computing phrases, present simple passive

Unit 16: Wish me luck! – verb + noun, zero and first conditional

 • V tomto kurzu vás také budeme připravovat k úspěšnému složení zkoušky B1 Preliminary for schools – důvěřujte nám, máme s tím dlouholeté zkušenosti a stále si držíme 100% úspěšnost u zkoušek. Zkouška není povinná, ale poslouží nám jako skvělá motivace. Zkouška se bude konat v Jill Beroun v červnu 2022.

  Tento rok pro vás navíc máme připravené domácí procvičování v podobě English for PET Mentoringu. Stačí jen plně využívat náš elektronický systém, do kterého po každé výuce zapisujeme, co můžete procvičit.

  Pokud byste si přáli kurz zintenzivnit, doporučujeme si k tomuto kurzu přibrat online výuku např. kurz On-line Angličtina děti 14-16 let odpolední

  Dále, my jsme se opravdu velmi snažili dobře se připravit na online výuku - po celý rok 2021/2022 jsme okamžitě reagovali na změny s lockdownem a plně jsme výuku odučili online - naši studenti opravu nezaháleli a výuka byla velmi efektivní. Tento kurz bude veden především osobně, ale pokud by nastala podobná situace, jsme připraveni reagovat a přejdeme na online. Jako bonus k tomuto kurzu se můžete vždy na výuku přihlásit online ať už z jakéhokoliv důvodu nemůžete na výuku dorazit - jednoduše tedy o výuku nikdy nepřijdete.  

   

  Pokud si nejste jisti výběrem kurzu, či by se vám hodil lépe jiný termín – neváhejte nás kontaktovat:  info@jill.cz, +420 606 193 709 

 


Udělejte si rozřazovací test

Zaregistrujte se na tento kurz!

Unit Price

Attendee Information

Doplňující informace

Zákonný zástupce (Vyplňte, pokud je žákovi méně, než 18 let)

Platba

Fakturační adresa

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami jazykové školy Jill.
I agree with Terms of language school Jill. *

* required

Category