Angličtina FCE

Start Date:
Sep 16, 2020
Finish date:
May 26, 2021
Code:
BA FCEs
Hits:
6154
Price:
8100.00 Kč
Location:
Beroun
Level:
FCE adults
Capacity:
Min 6 students, Max 12 students.

Description

 

 

Termín ve šk.roce 2020/2021: středa 16:00 – 17:45

 

Lektor: český lektor a rodilý mluvčí

 

Výukových týdnů: 33

 

Výukových hodin: 2

 

Dokončené učebnice: Prepare! 5

 

Od září 2020:

první dva týdny opakování, poté nová učebnice, která bude směřovat studenty ke složení zkoušky FCE/ FCE for schools v roce 2021/2022

 

Zvládnutá slovní zásoba a gramatika:

 

Unit 1: Going shopping (shopping, discount, receipt, grammar: determiners, anyone, anything)

Unit 2: Friends forever (personality adjectives, -ing forms, prefixes un- and dis-)

Unit 3: Fun and games (sport phrases, present simple and continuous, strong adjectives and adverbs)

Unit 4: From fire to snow (extreme weather, past simple and used to, phrasal verbs blow, away, bum down…)

Unit 5: You made it! (verbs for making things – create, decorate, from hobby to job, past simple and continuous, time adverbs)

Unit 6: Take good care for yourself (health, Modals 1  - obligation and necessity, pronouns with some, any, every and no)

Unit 7: Sound checks (music, festival, musicians, Present perfect and past simple, word families – entertain, entertaining, entertainment)

Unit 8: Amazing architecture (describing buildings, unusual homes around the world, comparative and superlative adjectives, prepositional phrases for location)

Unit 9: The future is now (technology, nouns: access, connection, Future forms, Future continuous, enough, too, very)

 

Unit 10: Animals in danger (nature and wildlife, Conditionals: zero, first and second)

Unit 11: Off to school (School e.g. degree, qualifications; Past perfect)

Unit 12: Getting around (Travel abroad, tourism; Modals - obligation and advice)

Unit 13: Perfect or real (Photography and advertising; Passive - modal passives) 

Unit 14: Ready to cook (verbs for cooking, vocabulary; Non-defining relative clauses)

Unit 15: City and countryside (City and the natural world - pollution; Articles - a/an/the/zero article)

Unit 16: Let´s film that (Reported speech)

Unit 17: Getting the message (verbs of communication; Reported questions)

Unit 18: We love the celebs! (feelings and qualities; Have something done)

Unit 19: The world of work (work tasks; Different types of clauses)

Unit 20: Making plans (Hopes and dreams; Verbs with two objects)

 

Zkušenost s písemným projevem (Writing):

- a story

- an online review

- an informal letter or email

- a short message + phrases for short message

 

  • Kurz je připraven tak, abyste úspěšně složili zkoušku FCE v roce 2021 – důvěřujte nám, máme s tím dlouholeté zkušenosti a stále si držíme 100% úspěšnost u zkoušek. 
  • Tento rok pro vás navíc máme připravené domácí procvičování v podobě English FCE Couchingu. Stačí jen plně využívat náš elektronický systém, do kterého po každé výuce zapisujeme, co můžete procvičit.
  • Pokud byste si přáli kurz zintenzivnit, doporučujeme si k tomuto kurzu přibrat online výuku např. kurz „Online AJ FCE for test“ případně „Online Aj FCE for test Speaking,“ které pro vás budou připravené od září...

 

 

  • Důležité je také zúčastnit se zkoušek FCE „nanečisto,“ které pro Vás opět chystáme v zimě 2020 a na jaře 2021 - prosím sledujte naše aktuality!

 


Udělejte si rozřazovací test

Zaregistrujte se na tento kurz!

Unit Price

Attendee Information

Doplňující informace

Zákonný zástupce (Vyplňte, pokud je žákovi méně, než 18 let)

Platba

Fakturační adresa

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami jazykové školy Jill.
I agree with Terms of language school Jill. *

* required

Category