Angličtina C

Start Date:
Sep 16, 2019
Finish date:
May 25, 2020
Code:
BAC
Hits:
8450
Price:
4400.00 Kč
Location:
Beroun
Level:
děti od 5-7 let (minimálně 1 rok jazyka)
Capacity:
Min 6 students, Max 12 students.

Description

 

Úroveň znalostí: děti 5-6 let, které už s angličtinou min. 1-2 roky pracovaly, předškoláci

 

Termín ve šk.roce 2019/2020: pondělí 17:00 – 17:45

Lektor: rodilý mluvčí

Výukových týdnů: 33

Výukových hodin: 1

Dokončené učebnice: Super safari 1

 

Od září 2019: první dva týdny opakování, učebnice bude upřesněna na začátku školního roku

 

Učivo dokončené učebnice:

Hello!: Stand up, sit down, say hello

Unit 1: My class: bag, pencil, book, chair, hands up, hands down, clap your hands

Unit 2: My colours: red, blue, green, yellow, show me something red (yellow, green)

Unit 3: My family: dad, mum, brother, sister, go to sleep, wake up, give your dad a hug

Unit 4: My toys: ball, car, puzzle, doll, throw your ball, catch your ball, oh no, tidy up

Unit 5: My numbers: one, two, three, four

Unit 6: My pets: bird, rabbit, fish, cat, jump, walk, fly, swim

Unit 7: My food: pasta, salad, rice, cake, Look! Pasta, eat the pasta, it’s lovely, wash your face

Unit 8: My clothes: T-shirt, trousers, dress, shoes, put on the shoes, put on a T-shirt, put on a hat, say hello to your dad

Unit 9: My park: slide, roundabout, seesaw, swing, sit down on the see


Udělejte si rozřazovací test

Zaregistrujte se na tento kurz!

Unit Price

Attendee Information

Doplňující informace

Zákonný zástupce (Vyplňte, pokud je žákovi méně, než 18 let)

Platba

Fakturační adresa

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami jazykové školy Jill.
I agree with Terms of language school Jill. *

* required

Category