Angličtina FCE for schools II. A

Start Date:
Sep 20, 2017
Finish date:
May 16, 2018
Code:
HA FCEs II.A
Hits:
6988
Price:
6850.00 Kč
Location:
Hořovice
Level:
(1. – 2.ročník SŠ)
Capacity:
Min 6 students, Max 12 students.

Description

Termín ve šk.roce 2017/2018: středa 16.20 – 17:55 

 

Lektor:  český lektor a rodilý mluvčí

 

Výukových týdnů:    33

Výukových hodin:     2

 

Učebnice na příští rok:  Objective FCE nebo PREPARE! 7

Dokončená učebnice: PREPARE! 6

 

Tento kurz již zvládl rok přípravy na zkoušku FCE for schools – vice informací o zkoušce naleznete zde: http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-exams-pet-for-schools.htm

 

Zvládnutá slovní zásoba:

-       House and habits , Student days ,Fun time, Our world , Feelings, Leisure and fashion, Travelling (Out and about), Describing people (Appearance, Character),Health, Sports, Food, Housework, Nature, geography, Environment, etc.

Gramatika:

-       Present Simple and Present Continuous, State verbs (like, hate, want,..), A few, a little, many, much, a lot of, lots of, Question forms; Past Simple and Past Continuous, Used to; Past Perfect simple/ continuous; Present Perfect simple and continuous;  Verbs followed by to or –ing, Have something done 

-       Comparative and Superlative adjectives (big, bigger, the biggest) + adverbs, Spelling of comparatives and Superlatives, A bit, a little, much, far, a lot, Not as… as, Big end enormous (gradable and non.gradable adjectives)

-       Modal verbs - Can, could, might, may (ability and possibility), Should/ Shouldn´t/ Ought to, must, mustn´t, have to, don´t have to (obligation and prohibition)

-       Future tenses (will/ going to/ přes.simple/continuous)

 


Udělejte si rozřazovací test

Zaregistrujte se na tento kurz!

Unit Price

Attendee Information

Doplňující informace

Zákonný zástupce (Vyplňte, pokud je žákovi méně, než 18 let)

Platba

Fakturační adresa

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami jazykové školy Jill.
I agree with Terms of language school Jill. *

* required

Category