Angličtina Maturita

Start Date:
Sep 17, 2019
Finish date:
May 26, 2020
Code:
BAM
Hits:
6531
Price:
7650.00 Kč
Location:
Beroun
Level:
PET adults
Capacity:
Min 6 students, Max 12 students.

Description

Beroun angličtina – BA M (Příprava na maturitu) – úroveň PET

Datum zahájení: 17.9.2019

Datum ukončení: 26.5.2020

Cena: 7.650,- Kč

Místo konání: Beroun

Úroveň znalostí: 3.- 4.roč. SŠ

 

Termín ve šk.roce 2019/2020: Úterý 17:00 – 18:35

 Lektor: český lektor a rodilý mluvčí

Výukových týdnů: 33

Výukových hodin: 2

Dokončené učebnice: Prepare! 5 do 9. lekce

Od září 2019: Dva týdny opakování, pokračuje se v učebnici Prepare! 5 od 10. lekce.

 

·        Kurz je určen pro všechny (nejen maturanty), kdo potřebují uspět u Státní Maturity ve všech jejich částech (Didaktický test, Ústní projev, Písemný projev).

·        Na základě analýzy potřeb studentů, pomocí vstupních testů a pohovorů budeme věnovat zvýšenou pozornost těm částem gramatiky, které dělají nejvíce potíží.

·        Gramatika i témata půjdou v souladu s logikou cvičení, která se objevují ve státní maturitě (Didaktickém testu).

·        Svým intenzivním tempem je tento kurz určen především vysoce motivovaným studentům.

·        Výuka je vedena jak českým lektorem, tak rodilým mluvčím (v případě výuky anglického jazyka).

·        Konverzační témata vycházejí z nabídky běžných témat a maturitních otázek, které zahrnují například: popis člověka, rodiny, města, rodné země, problémy mladé generace, zdraví, módu, média, jídlo, životní prostředí, přírodu, vědu, techniku až po literaturu. Studenty seznamujeme s historií, kulturou a hlavními reáliemi vybraných zemí.

·        Student obdrží vždy o týden dříve název probíraného tématu s potřebnou slovní zásobou a může se tak na konverzační část výuky připravit. Tato domácí příprava je nepovinná, ale podle našich zkušeností jsou připravení studenti schopni lépe reagovat, diskutovat a výuka se pro ně stává vysoce motivující a přínosnou.

·        V rámci kurzu proběhne i tzv. maturita nanečisto, při které si studenti vyzkouší všechny části státní maturity z angličtiny.

 

Zvládnutá slovní zásoba a gramatika:

Unit 1: Going shopping (shopping, discount, receipt, grammar: determiners, anyone, anything)

Unit 2: Friends forever (personality adjectives, -ing forms, prefixes un- and dis-)

Unit 3: Fun and games (sport phrases, present simple and continuous, strong adjectives and adverbs)

Unit 4: From fire to snow (extreme weather, past simple and used to, phrasal verbs blow, away, bum down…)

Unit 5: You made it! (verbs for making things – create, decorate, from hobby to job, past simple and continuous, time adverbs)

Unit 6: Take good care for yourself (health, Modals 1  - obligation and necessity, pronouns with some, any, every and no)

Unit 7: Sound checks (music, festival, musicians, Present perfect and past simple, word families – entertain, entertaining, entertainment)

Unit 8: Amazing architecture (describing buildings, unusual homes around the world, comparative and superlative adjectives, prepositional phrases for location)

 

Unit 9: The future is now (technology, nouns: access, connection, Future forms, Future continuous, enough, too, very)

 

 

 

 


Udělejte si rozřazovací test

Zaregistrujte se na tento kurz!

Unit Price

Attendee Information

Doplňující informace

Zákonný zástupce (Vyplňte, pokud je žákovi méně, než 18 let)

Platba

Fakturační adresa

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami jazykové školy Jill.
I agree with Terms of language school Jill. *

* required

Category