Angličtina FCEs I.B

Start Date:
Sep 18, 2019
Finish date:
May 27, 2020
Code:
BA FCEs I.B
Hits:
4981
Price:
7950.00 Kč
Location:
Beroun
Level:
PET adults
Capacity:
Min 6 students, Max 12 students.

Description

 Termín ve šk.roce 2019/2020: středa 16:00 – 17:45

 

 Lektor: český lektor a rodilý mluvčí

 

 

Výukových týdnů: 33

 

Výukových hodin: 2

 

 

Dokončené učebnice: Prepare 5 do 10. lekce

 

Od září 2019: první dva týdny opakování, poté pokračování v Prepare! 5 od 11. lekce

 

 

 

Zvládnutá slovní zásoba a gramatika:

 

Unit 1: Going shopping (shopping, discount, receipt, grammar: determiners, anyone, anything)

 

Unit 2: Friends forever (personality adjectives, -ing forms, prefixes un- and dis-)

 

Unit 3: Fun and games (sport phrases, present simple and continuous, strong adjectives and adverbs)

 

Unit 4: From fire to snow (extreme weather, past simple and used to, phrasal verbs blow, away, bum down…)

 

Unit 5: You made it! (verbs for making things – create, decorate, from hobby to job, past simple and continuous, time adverbs)

 

Unit 6: Take good care for yourself (health, Modals 1  - obligation and necessity, pronouns with some, any, every and no)

 

Unit 7: Sound checks (music, festival, musicians, Present perfect and past simple, word families – entertain, entertaining, entertainment)

 

Unit 8: Amazing architecture (describing buildings, unusual homes around the world, comparative and superlative adjectives, prepositional phrases for location)

 

Unit 9: The future is now (technology, nouns: access, connection, Future forms, Future continuous, enough, too, very)


Udělejte si rozřazovací test

Zaregistrujte se na tento kurz!

Unit Price

Attendee Information

Doplňující informace

Zákonný zástupce (Vyplňte, pokud je žákovi méně, než 18 let)

Platba

Fakturační adresa

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami jazykové školy Jill.
I agree with Terms of language school Jill. *

* required

Category